Rezultate

V projektnem obdobju od 1.5.2016-31.10.2019 so se v okviru avstrijsko-madžarskega podprojekta ATHU18 City Cooperation II izvajale naslednje projektne aktivnosti.
Sestavljen je bil pakt o tristranskem sodelovanju, ki določa skupno uporabo rezultatov projektov, poglobitev sodelovanja in povezovanje obstoječih mrež sodelovanja. Podpisana naj bi bila do konca leta 2018. Zaradi zamud in političnega prestrukturiranja ni bilo mogoče najti skupnega datuma za vse tri države, da bi to zahtevo izpolnile do marca 2019. Dogodek dvostranske mreže, ki je potekal 7. marca 2019 na gradu Hartberg v okviru City Academy, je bil za to primeren praznični okvir.

Tristranski pakt o sodelovanju

Skupno so bili razviti ukrepi za krepitev položaja posameznih mest. Pri tem so sodelovali priznani strokovnjaki in predstavniki primerov dobre prakse na področju razvoja mestnih jeder, da bi dosegli čim boljšo skupno bazo znanja. (strokovna konferenca in spremljajoče delavnice). Temu so sledila pilotna izvajanja v mestih: tematska področja poslanstva in razvoja blagovne znamke, inovativnih turističnih proizvodov in kvalifikacij.

Blagovna znamka mesta Vasvár

Blagovna znamka mesta Körmend

Znamka mesta Oriszentpéter

Znamčenje mesta Szentgotthárd

City Branding Lenti

City Branding Zalalövö

City Branding Letenye

 

Vloga mest za turizem v regiji je bila okrepljena s podrobnimi rezultati. Glavne teme so bile doživetje za otroke s programom in gradivom, skupne sledi zgodovine ter termalna kopališča, vino, energija in uživanje.
Pilotna dejavnost Izkušnje Raab

Cesta sončne energije

Kindererlebnis in der Stadt/Family experience in the city

Lenti

Letenye

Zalalövö

Festival jesenskih užitkov Hartberg

Na gradu Hartberg in v Weizu sta potekala dva dvostranska dogodka za mreženje, v Fürstenfeldu pa delavnica na daljavo. V Fürstenfeldu so imeli zunanji strokovnjaki 4 osrednje govore, ki so bili v živo prenašani na Madžarsko (in tudi v Slovenijo).  Vse govore si lahko ogledate na Facebooku in televiziji Vulkanland TV v dveh jezikih ter na našem kanalu Youtube:
Youtube Kanal 24cities
V treh mestih Letenye, Zalalövő in Lenti so bile organizirane mestne akademije z brezplačnimi avstrijskimi predavatelji in študijsko potovanje s pripravniki v Avstrijo, kjer so avstrijski predavatelji izvajali delavnice na daljavo.

Razvite so bile inovativne strategije za okrepitev regij, izvedena pa je bila tudi študija trendov glede ohranjanja kupne moči. Začele so se tržnice lokalnih proizvajalcev za spodbujanje privlačnosti mest in regionalne diverzifikacije, za sodelujoča mesta pa sta bila integrirana skupni zemljevid in spletni sistem.

City Academy

Na podlagi sistema bonov v osmih mestih je bil integriran spletni in kartični sistem, v katerem lahko sodelujejo podjetja v sodelujočih regijah. Spletni sistem je bil uveden v Avstriji, kartica pa na Madžarskem in v Avstriji.

Kartica GS Kartica Lenti

Bon za 8 mest je sodelovanje 8 vzhodnoštajerskih mest. S skupnim sistemom kuponov je mogoče isti kupon uporabiti za nakupe v vseh osmih mestih. Poleg tega je kupon zdaj na voljo v novi različici in ga je mogoče kadar koli kupiti na posebej za to kupljenih prodajnih avtomatih ali na spletni strani 8-Cities Voucher.

 Voucher za 8 mest

Priprava študije trendov za mala in srednje velika mesta v povezavi s sistemi zvestobe kupni moči je vključevala strokovno znanje mednarodno priznanega strokovnjaka in je bila tudi modul uvodne konference. V okviru študije so bile na različnih delavnicah raziskane regionalne potrebe mest in oblikovani v rešitve usmerjeni pristopi.

Študija trendov

lokalne kmetijske tržnice

Kormend

Oriszentpéter

Szentgothard

Lenti

Letenye

Zalalövo

Orsegi

Vasvar

Na ravni mesta sta bila pripravljena katalog ukrepov in glavni načrt na temo ohranjanja kupne moči. V njem je bilo opisano stališče mest do te teme in opredeljeni konkretni izvedbeni ukrepi kot podlaga za nadaljnje izvajanje.