CITY COOPERATION II

Projekti

Dva zrcalna projekta v obdobju 2014-20, eden v Interreg progrmu AT- HU, drugi v Interreg programu SI-AT. Odobreno v prioritetni osi »izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava«
Proračun projekta: ca. 3,5 milijonov EUR
Trajanje: 5/2016 - 12/2020


Cilj - kaj počnemo

Dvigniti nivo čezmejnega sodelovanja med občinami. Krepitev mest kot nosilcev policentričnega razvoja čezmejnega območja SLO-HU-AT preko
• partnerskih mest, ki so individualno profilirani in medregijsko prepoznani svetilniki v regiji
• Inovativni lokacijsko povezani sistemi pridobivanja kupcev in povečanja njihove potrošnje

Projektno območje City Cooperation II

Skupno število prebivalcev: pribl. 212.286 prebivalcev