Beltinci

  • Župan: Marko Virag
  • Število prebivalcev: 8.547 prebivalcev
  • Naslov občine & turističnega urada: Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

Kraji današnje občine Beltinci so prvič neposredno omenjeni v listini z letnico 1322, ki je shranjena v Listinskem arhivu v Madžarskem državnem arhivu v Budimpešti. Beltinci so že stoletja upravno in gospodarsko središče okolice, predvsem po zaslugi grofije, ki je imela sedež v beltinskem gradu.
Za posamezne kraje v občini so že iz začetka tega stoletja bile poznane naslednje značilnosti: sam kraj Beltinci je bil pomembno kupčijsko in obrtno središče bližnje okolice; za Bratonce je bilo značilno pridelovanje domačega jabolčnika in zelo razvito čebelarstvo; v Dokležovju je bilo razširjeno izdelovanje korit, tkanje domačega platna in ugodna kopališča ob Muri; v Gančanih je bila v tistem času omembe vredna reja bikov in sodarstvo; za Ižakovce je bila značilna pridobitna dejavnost ribolova raznih sladkovodnih rib; ribolov je bil značilen tudi za Melince; v Lipi pa je bilo razširjeno tkalstvo.

(Vir: https://www.beltinci.si/objave/91)