24cities Forum

07. marec 2019

„Združenje 8 mest Vzhodne Štajerske“, ki je vodilni partner Interreg projekta „City Coopertion II“,  je vse projektne partnerje iz Avstrije, Slovenije in Madžarske  povabil 7. marca 2019 v Hartberg. Namen „Foruma 24mest“ je bila predstavitev platforme za trilateralno izmenjavo ter podpis skupnega trilateralnega sporazuma o sodelovanju.pritisnite poročilo

Dan partnerjev v Radencih

Dan partnerjev v Radencih V času od 21. do 23. junija 2019 je v parku v Radencih potekal družinski turistični festival »Mačje mesto« z bogatim programom in različnimi dejavnostmi za otroke in odrasle. V...

Newsletter

Z našimi »Novicami City Cooperation II« želimo, da ste sproti obveščeni o naših aktivnostih. V njih najdete informacije o dogajanjih v posameznih mestih ter napovednik prireditev vseh 24 mest....