Pilotni projekti

Razvoj mestne znamke Vasvár

Vasvár – City Branding

Razvoj mestne znamke Vasvár

Razvoj mestne znamke Vasvár

Infrastruktura mesta Vasvár bo do leta 2050 prešla na trajnostne vire energije. Cilj je uspešno mestece z veliko zelenih površin, rekreacijskimi kapacitetami, obrtno cono in številnimi podjetji. Vasvár želi biti turistična destinacija za turiste, ki se želijo sprostiti in so okoljsko ozaveščeni. Pri uresničevanju teh ciljev se Vasvár opira na sodelovanje aktivnih državljanov. Vasvár je majhno podeželsko mesto, ki so ga oblikovali in zaznamovali znanje in izkušnje partnerskega (pobratenega) mesta Friedberg. Obe mesti imata podobne predpogoje in enake cilje.

Pomembni dejavniki pri oblikovanju javne podobe:

1. Vasvár na poti do uporabe trajnostnih virov energije do leta 2050
2. Vasvár kot turistična destinacija za tiste, ki iščejo sprostitevNovice & dogodki v okviru pilotnega projekta