Pilotni projekti

Študija trendov

Študija trendov »Digitalni preobrat«

Študija trendov »Digitalni preobrat«

V okviru projekta City Cooperation II je bilo izdelano zunanje strokovno mnenje na temo »Digitalni preobrat«. V okviru tega je bila razvita študija trendov za mala in srednje velika mesta, ki naj bi služila kot vodilo pri upravljanju digitalnih sprememb.
Na podlagi te študije so bile v nadaljevanju organizirane delavnice s predstavitvami mest.

Celoten dokument je dostopen na spletni strani
https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju/city-cooperation-ii

Povzetek študije trendov v SLO in DE

Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta