Pilotni projekti

Radenci - inovativni turistični izdelki

Radenci – inovativni turistični izdelki

Radenci - mesto treh src

Za namen promocije mestne blagovne znamke »Mesto treh src« in parka v Radencih so bile oblikovane in natisnjene informacijske brošure.Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta