Pilotni projekti

Ljutomer - City Branding

Ljutomer – City Branding

Razvoj mestne znamke »Ljutomer - družinsko mesto Slovenije«

V projektu City Cooperation II se želi mesto Ljutomer še naprej razvijati in uveljaviti svojo mestno znamko. Mesto Ljutomer, ki se je s številnimi aktivnostmi in dogodki že uveljavilo kot družinsko mesto, si želi urediti učno pot, na kateri bodo otroci s pomočjo staršev skozi igro usvajali nova znanja.

Promocijski video Ljutomera:

VR snemanje turističnih znamenitosti v LjutomeruNovice & dogodki v okviru pilotnega projekta