Pilotni projekti

Pilotna aktivnost mesta Lenart

Lenart – City Branding

Revitalizacija mestnega jedra v Lenartu

Leta 2018 je mesto Lenart povabilo na dogodek »LEN-ART«.
Organizatorji dogodka so organizirali kulturne prireditve, ki so prispevale k revitalizaciji mestnega jedra Lenarta. Kulturne prireditve različnih žanrov so potekale med 1. in 8. junijem 2018 ter 10. septembra 2018. Zvrstili so se različni koncerti, komedije, folklorne prireditve, otroške predstave, pa tudi delavnice in druge dejavnosti za otroke.
Nastopili so domači in tuji umetniki s slovenske kulturne scene ter umetniki iz Kenije in Srbije.
PROGRAM LEN-ART je bil zasnovan na visoki kakovostni ravni. »LEN-ART« je nov kulturni in turistični produkt mesta Lenart.
Cilj pilotnih aktivnosti LEN-ART je doseči naslednje rezultate:
1. Lenart kot kulturna prestolnica v Slovenskih goricah.
2. Revitalizacija in krepitev mestnega jedra Lenarta.
3. Povečanje kulturne ponudbe in izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo.
4. Integracija vseh družbenih skupin: otrok, mladih, starejših, podeželskega prebivalstva …
5. Ustvarjanje prijaznejše podobe Lenarta, zlasti v poletnih mesecih, ki so veljali kot obdobje »kulturne slepe ulice«.
6. Promocija in prepoznavnost Lenarta in Slovenskih goric.
7. Ustvarjanje pogojev za kulturno dejavnost.
8. Širjenje medkulturnega dialoga in kulture.
9. Poleg gospodarskega razvoja območja sta pomembna tudi kulturni razvoj in »intelektualna« ponudba kraja. K temu svoj delež prispevajo tudi poletne prireditve.

Lenart vabi na »LEN-ART« 2019
V obdobju od 1. do 8. junija 2019 se je odvilo 29 kulturnih prireditev različnih žanrov: koncerti, komedije, folklora, otroške predstave, delavnice in druge dejavnosti za otroke.

Prireditve so bile uspešne in so prestavljale dejansko obogatitev vsakoletne poletne prireditve »Lyaca«. LEN-ART je postal blagovna znamka.
Udeleženci dogodka so bili predstavniki občine Lenart, knjižnice Lenart, Društva prijateljev mladine in Študentskega kluba Slovenskih goric.

Lenart v soju adventa

Decembra 2018 je v Lenartu potekala pilotna aktivnost v okviru projekta CITY COOPERATION II pod naslovom »Lenart v soju adventa«. Organizirane so bile kulturne prireditve, božično-novoletni sejem in druge praznične prireditve.

Cilj je bil v adventnem času poživiti mestno jedro Lenarta. V dveh vikendih so nastopile številne kulturne skupine, vokalne in instrumentalno zasedbe različnih glasbenih slogov, folklornim prireditvam in otroškim predstavam pa je sledil še obisk Božička.

Z bogatim in raznolikim programom za vse generacije so dogodki očitno obudili osrednji trg v središču Lenarta. Široka paleta praznično okrašenih stojnic je božično-novoletnemu sejmu zagotovo prinesla dodano vrednost. Poleg tega so se na stojnicah prodajala darila in izdelki lokalnih prodajalcev ter tradicionalna hrana in pijača. Dogodka so se udeležili številni obiskovalci iz celotne regije Slovenskih goric.Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta