Pilotni projekti

Pilotni projekt občine Hartberg

Hartberg – Funkcionalni sistemi ohranjanja kupne moči

Projekt digitalizacije Hartberg

Občina Hartberg se želi v okviru projekta City Cooperation II soočiti z izzivi digitalnih sprememb in povečati razpoložljive vire. Izbranemu zunanjemu izvajalcu je podelila naročilo za razvoj ustreznega koncepta enotne digitalizacije občine.
Na podlagi koncepta digitalizacije je bila najprej interno preizkušena in okrepljena komunikacija med občino Hartberg, kulturnim letoviščem, nakupovalnim mestom in turističnim združenjem. V okviru sestankov se je nato razvija idej, da se projekt digitalizacije v nadaljevanju opre na dva obstoječa dogodka.
To ste jesenski festival „Hartberger Herbstgenussfest“ in zimsko praznovanje „Hartberger Winterzauber“ ki služita kot osnova za komuniciranje z največjim možnim dometom, to je doseganjem največjega možnega števila prebivalcev in turistov preko ciljnega marketinga.
Poleg osnovne strategije je zunanji izvajalec kreiral tudi tržno kampanjo, ki je bila integrirana tudi v spletno stran turistične organizacije Hartbergerland. Statistika dostopov do domačih spletnih strani in evalvacija le-teh sta bili izračunanai s pomočjo programa Google Ads.
Ta metoda odgovornim predstavnikom mesta Hartberg in zaposlenim Turističnega združenja Hartbergerland služi kot dodatna podpora pri oblikovanju uporabniku prijaznega in trajnostnega oglaševanja številnih dogodkov.Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta