Pilotni projekti

Gleisdorf - inovativni turistični izdelki

Gleisdorf – inovativni turistični izdelki

Koncept »Ulica sončne energije« Gleisdorf

Mesto Gleisdorf je daleč naokrog znano kot »sončno mesto« in verodostojno središče za trajnostno rabo in promocijo obnovljivih virov energije. Zaradi svoje uveljavljenosti v energetskem sektorju in deželne razstave leta 2001 je Gleisdorf postal regionalni pionir na tem področju. Blagovno znamko mesta lahko najdemo v vseh sloganih in trženjskih kampanjah mesta, tako na primer »Gleisdorf – v osrčju sonca«. V okviru pilotne aktivnosti je bil za »Ulico sončne energije«, to je 3,5-kilometrska krožna pot z 80 eksponati, prvotno urejena za državno razstavo leta 2001, zasnovan nov koncept razvoja, .Cilj koncepta je utrditi Gleisdorf v njegovi pionirski vlogi in poiskati inovativen pristop, ki bo temo spet naredil dostopno, zanimivo in otipljivo. Poleg pozitivnih učinkov na področju turizma bi morala biti nova ulica sončne energije izobraževalna in trajnostna izkušnja, zlasti za otroke in mladostnike (šolski razredi) kot energetska tematska pot ImPuls.(aplikacija, kviz o energiji, hvala za energijo, itd.)Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta