Pilotni projekti

Pilotna aktivnost mesta Gleisdorf

Gleisdorf – City Branding

Razvoj mestnega središča na primeru občine Gleisdorf

Glavni načrt Gleisdorf – razvoj mestnega središča na primeru občine Gleisdorf

Občina Gleisdorf ima zaradi svoje geografske lege relativno visoko dinamiko razvoja. Gleisdorf je najpomembnejše trgovsko središče v regiji avstrijske vzhodne Štajerske. Aglomeracija obsega približno 25.000 gospodinjstev.
S številnimi nakupovalnimi območji blizu mestnega jedra (GEZ, HIP Süd) je funkcionalna povezanost z zgodovinskim mestnim jedrom dobro uveljavljena. Kljub temu se Gleisdorf sooča tudi z izzivom strukturnih sprememb v maloprodajnem sektorju.
Mesto je kot najpomembnejši razvojni cilj mesta opredelilo »zdravo«; kombinacijo namenskih rab. Naloga projekta je izdelati glavni načrt za mestno jedro, ki naj bi služil kot vodilo za odgovorno urbano politiko. Cilji in želje so razdelani in vključeni v delavnice. Prva delavnica je potekala 15. septembra 2020 v občini Gleisdorf.Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta