Pilotni projekti

Beltinci - inovativni turistični izdelki

Beltinci – inovativni turistični izdelki

Koncept za promocijo lokalnih izdelkov

Mesto Beltinci ima bogato etnološko kulturo in tradicijo, kar je v lokalni skupnosti velikega pomena. Poleg tega je mesto Beltinci prepoznalo potencial za promocijo lokalnih izdelkov skozi različne dogodke. V okviru te aktivnosti je bil razvit koncept za promocijo lokalnih izdelkov kot inovativnih turističnih proizvodov v okviru dogodka.Novice & dogodki v okviru pilotnega projekta