Zalalövő

  • Župan: Antal Pintér
  • Število prebivalcev: 3.027 prebivalcev

Današnji Zalalövő Zalapataka, Zalamindszent, Nagyfernekág, Irsapuszta, Pusztaszentpéter in Lövő so bili združeni leta 1925.
Leta 1927 je bila zgrajena nova župnijska cerkev, dve leti pozneje pa nova državna osnovna šola.
V socialističnih časih so bile lokalne rastline podržavljene, kmetijstvo pa kolektivizirano. Ustanovljeni sta bili dve veliki kmetiji, medtem ko je lokalna industrija stagnirala. Pomembni dogodki v Zalalövőu so bili gradnja današnjega mostu Zala leta 1968, širitev osnovne šole leta 1977 in ureditev jezera Borostyán leta 1985, medtem ko je število prebivalstva le počasi naraščalo. Pomembna sprememba je bila tudi gradnja slovensko-madžarske železnice v letih 1999-2000, s katero je naselje dobilo povezavo z mednarodnim železniškim omrežjem.

(Vir: www.zalalovo.hu)

Občina Zalalövő: Na spletno stran občine