Weiz

  • Župan: Erwin Eggenreich, MA MAS
  • Število prebivalcev: 11.627 prebivalcev
  • Naslov občine: Hauptplatz 7, 8160 Weiz
  • Naslov turističnega urada: Hauptplatz 18, 8160 Weiz

Weiz je gospodarsko srce celotne regije. Izpostaviti je potrebno vlogo Weiza, kot največjega in najpomembnejšega nosilca šolstva in vajeništva na območju vzhodne Štajerske. Tudi odraslim je tukaj na voljo obsežna ponudba za napredno poklicno usposabljanje ali izredni študij ob delu.
Okrožna prestolnica Weiz je sodobno, gospodarsko, dinamično, okolju prijazno mesto s cvetočim mestnim središčem. Kot mesto, polno energije, Weiz ne želi zgolj prevzemati vloge pionirja na področju energije in inovacij, ampak tudi nuditi svoj prispevek k temu, da se domačini in gostje v mestu počutijo udobno in uživajo v najvišji možni kakovosti življenja. Cilj je zagotoviti čim boljšo podporo za gospodarstvo in posledično več delovnih mest in lokalno oskrbo.

(Vir: http://www.weiz.at/rathaus/stadtinformationen, http://www.weiz.at/wirtschaft/stadtmarketing)