Ljutomer

  • Župan: Mag. Olga Karba
  • Število prebivalcev: 11.374 prebivalcev
  • Naslov občine: Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
  • Naslov turističnega urada: Glavni trg, 9240 Ljutomer

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda tako, da sta v občini dva geografsko in gospodarsko povsem različna predela. Severovzhodni je izrazito ravninski s polji, travniki, gozdovi manjših površin ter z večjimi strjenimi naselji in jugozahodni izrazito gričevnat predel z vinogradi, gozdovi in raztresenimi naselji. Nadmorska višina se giblje od 170 m v ravnini in do 352 m v gričevju.
Občina šteje 11.374 prebivalcev in se razprostira na 107,2 km². Obsega 44 naselij.
V občini imamo 4 osnovne šole, srednjo šolo – gimnazijo, glasbeno šolo ter vrtce.

(Vir: http://www.obcinaljutomer.si/stran/osebna-izkaznica/27)

Bad Radkersburg

Beltinci

Fehring

Feldbach

Friedberg

Fürstenfeld

Gleisdorf

Gornja Radgona

Hartberg

Körmend

Lenart

Lendava

Lenti

Letenye

Murska Sobota

Ormož

Őriszentpéter

Ptuj

Radenci

Szentgotthárd

Vasvár

Weiz

Zalalövő