Lendava

  • Župan: Janez Magyar
  • Število prebivalcev: 10.669 prebivalcev
  • Naslov občine: Glavna ulica 20, 9220 Lendava
  • Naslov turističnega urada: Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava

Lendava se razprostira na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko-madžarske in slovensko-hrvaške meje. Leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Prebivalci so Slovenci, Madžari, Hrvati in pripadniki drugih narodov. Na podlagi bogate kulturne tradicije se je izoblikovala naravna multikulturna sredina, ki opredeljuje mesto in tudi občino. Območje Občine Lendava meri 123 km2 in obsega 18 krajevnih skupnosti ter 23 naselij. Občina ima status narodnostno mešane občine, saj v njenih naseljih – razen Benice in Hotize – ob večinskem slovenskem narodu živi avtohtona madžarska narodnostna skupnost.

(Vir: https://www.lenart.si/index.php/de/o-obcini/o-obcini-lenart)

Občina Lendava: Na spletno stran občine
Turistični urad Lendava: Na spletno stran turističnega urada