Lenart

  • Župan: Mag. Janez Kramberger
  • Število prebivalcev: 8.251 prebvalcev
  • Naslov občine: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
  • Naslov turističnega urada: Kraigherjeva ulica 4, 2230 Lenart

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Slovenske gorice so gosto poseljene. Razgibano pokrajinsko sliko ne oblikuje samo talni relief, ampak tudi razne pridelovalne kulture, ki so razporejene tako, da osojna pobočja gričev pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline pašniki in travniki, obrobja pa njive in sadovnjaki.
Občina Lenart, ki leži v osrčju Slovenskih goric, je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do nižinskega sveta privlačna za izletnike, ki jih pritegujejo naravne lepote, poleg tega pa tudi številni naravni, zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in kulturne prireditve ter ohranjeni ljudski običaji. V izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, prebivalci širšega območja Slovenije in Avstrije.

(Vir: https://www.lenart.si/index.php/de/o-obcini/o-obcini-lenart)

Občina Lenart: Na spletno stran občine
Turistični urad Lenart: Na spletno stran turističnega urada

Bad Radkersburg

Beltinci

Fehring

Feldbach

Friedberg

Fürstenfeld

Gleisdorf

Gornja Radgona

Hartberg

Körmend

Lendava

Lenti

Letenye

Ljutomer

Murska Sobota

Ormož

Őriszentpéter

Ptuj

Radenci

Szentgotthárd

Vasvár

Weiz

Zalalövő