kdo smo

Avstrijsko Združenje mest že 15 let postavlja sodobne trende pri zagota- vljanju trajnostne lokalne kupne moči. Kupon osmih avstrijskih mest zagotavl- ja letno lokalno potrošnjo v vrednosti 5 milijonov Evrov. Skupaj s slovenskimi in madžarskimi partnerji ter ob so - nanciranju Evropske unije bomo v nas- lednjih dveh letih stopili še en korak naprej. Skupaj bomo razvili konkretne strategije ob srečevanju z digitalnimi spremembami. Ena takih je tudi digital- ni sistem kuponov. Z otvoritveno konferenco 24 mest vas želimo informirati o naših načrtih in vam predstaviti našo vizijo.

CITY COOPERATION II

Projekti

Dva zrcalna projekta v obdobju 2014-20, eden v Interreg progrmu AT- HU, drugi v Interreg programu SI-AT. Odobreno v prioritetni osi »izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava«
Proračun projekta: ca. 3,5 milijonov EUR
Trajanje: maj 2016 - decembra 2020


Cilj - kaj počnemo

Dvigniti nivo čezmejnega sodelovanja med občinami. Krepitev mest kot nosilcev policentričnega razvoja čezmejnega območja SLO-HU-AT preko
• partnerskih mest, ki so individualno profilirani in medregijsko prepoznani svetilniki v regiji
• Inovativni lokacijsko povezani sistemi pridobivanja kupcev in povečanja njihove potrošnje

FOTOGRAFIJE & PRIKAZOV