Zalalövő

  • Polgármester: Antal Pintér
  • Népesség: 3.027 lakos

A mai Zalalövő Zalapataka, Zalamindszent, Nagyfernekág, Irsapuszta, Pusztaszentpéter és Lövő 1925-ben történt egyesítésével jött létre.
1927-ben új plébániatemplom, két évvel később új állami elemi iskola épült.
A szocialista időkben a helyi üzemeket államosították, a mezőgazdaságot kollektívizálták. Két agrár nagyüzem létesült, miközben a helyi ipar stagnált. A fejlődést a jelenlegi Zala-híd megépítése 1968-ban, az általános iskola bővítése 1977-ben és a Borostyán-tó 1985-ben történt kialakítása jelentette, miközben a lakosság száma alig gyarapodott.
Fontos változást jelentett a szlovén-magyar vasút megépítése 1999-2000-ben, amely a települést a nemzetközi vasúthálózatba kapcsolta.

(Quelle: www.zalalovo.hu)

Polgármesteri hivatal Zalalövő: Polgármesteri hivatal internet kapcsolódás